74. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Datum: 
13.06.2012 - 15.06.2012

Témata kongresu budou zahrnovat nejen obvyklou problematiku našich odborných setkání, ale i novinky v oblasti diagnostických technologií, nových léčebných a protetických metod a přístrojů, ale i zkušenosti s novými postupy při léčbě chorob ORL v oblasti i hraničních a přesahujících diagnoz.