Beskydský ORL den, FN Ostrava

Datum: 
02.11.2012 - 03.11.2012

 dovoluji si Vás pozvat na již 18. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava. Tématem našeho setkání je problematika nemocí hltanu a jícnu. Toto téma volíme záměrně proto, že jde o hraniční problematiku týkající se jednak otorinolaryngologie,

ale i gastroenterologie, hraničně pak i pediatrie a dalších odborností. Typickou známkou specialistů (napříč všemi obory) je to, že se zaměřují na svou oblast a jen velmi omezeně jsou schopni podívat se na řešený problém očima jiného specialisty. V oblasti hltanu, hrtanu a jícnu známe celou řadu patologických stavů (refluxní nemoc, globus pharyngeus, Zenkerův divertikl, nádorová onemocnění

a další), které stojí na pomezí více oborů z etiopatogenetických, diagnostických či léčebných důvodů. Ukazuje se například, že etiopatogeneze nádorových i nenádorových onemocnění hltanu a jícnu má celou řadu společných ukazatelů. Skutečnost, že ta či ona klinická jednotka je diagnosticky

a léčebně řešena lékaři jedné specializace, může mít třeba pouze historické důvody.

Součástí našeho setkání proto bude především diskuse se zástupci jednotlivých odborností. Cílem našeho setkání bude výměna zkušeností, diagnostických a léčebných postupů, které se v posledních letech v oblasti nemoci jícnu a hltanu prosazují. Naší snahou je, aby informace byly přínosné jak

pro lékaře pracující v nemocnicích, tak pro ambulantní specialisty.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářové zabíjačky

či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen

po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava