OTOLOGICKÝ A OTONEUROLOGICKÝ KURZ, FN Motol, klinika ORL

Datum: 
19.01.2015 - 22.01.2015

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 15006. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna

 

Program:

 

Je rozložen do čtyř dnů tak, aby byla postupně probrána problematika otologie a otoneurologie. Program jednotlivých dnů bude uspořádán od jednoduchého ke složitějšímu, snahou bude sdělit teoretické základy, názorně předvést při video přenosech ze sálů a zároveň umožnit praktický nácvik v rámci disekčního kurzu. 

 

Témata teoretické části:

-      Anatomie spánkové kosti

-      Zobrazovací metody v otologii

-      Rozdělení chirurgických přístupů v otologii

-      Chirurgie zevního zvukovodu

-      Myringoplastika – krok za krokem

-      Tympanoplastika

-      Stapedoplastika

-      Anatomie a fyziologie vestibulárního systému

-      Vyšetřovací algoritmus u pacientů se závratí

-      Chirurgická terapie u pacientů se závratí 

-      Praktická část+nácvik polohování při BPPV

-      Tinnitus

-      SSHL

-      Kochleární implantace

-      Baha

-      Vestibulární schwannom

-      Transtemporální přístupy v řešení patologií spodiny lební

-      Patologie n.VII, chirurgie n.VII

Otogenní komplikace