Seminář pardubického regionu, schůze České společnosti otorinolaryngologie & chirurgie hlavy a krku JEP a seminář Profesní a odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska a České asociace sester

Datum: 
19.05.2006 - 20.05.2006

Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí