XVI. Národní kongres ČSOT

Datum: 
16.05.2012 - 18.05.2012

 

s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
 
Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup 
Msgr. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotn