XXV. Kurz endoskopické endonazální chirurgie, FN Motol

Datum: 
30.10.2012 - 01.11.2012

 

Program:

Je rozložen do čtyř dnů tak, aby se postupně probrala problematika endonazálních endoskopických operací od základních, kterým budou věnovány první dva dny, po složitější operace, tzv. moderní, pokročilé FESS. Kurz by měl poskytnout průřez celou problematikou a tím, co je v současnosti možné dutinou nosní endoskopicky operovat. Účastníkům bude postupně prezentována klinická anatomie a základní operační postupy. Diskutovány budou indikace, vhodnost zobrazovacích metod a předoperační  příprava. Témata vhodná nejen pro lékaře pracující v nemocnicích, ale zejména pro ambulantní specialisty. Dále budou demonstrovány jednotlivé typy endoskopických operací. Budou diskutovány jednotlivé postupy a klíčové fáze konkrétních výkonů v souvislosti s vhodnými nástroji, možnosti komplikací a jejich prevence. Je vhodné, aby si účastníci připravili zajímavé případy, kazuistiky, o kterých lze potom za přítomnosti zkušených odborníků diskutovat. Průběh kurzu bude interaktivní, neformální, pracovní.