Kongresy

24.04.2013 - 26.04.2013

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP

Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Traumatologické centrum FN Ostrava

Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Kriminalistický ústav Praha, PČR

19.04.2013

Oddělení otorinolaryngologie Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace

ve spolupráci s ČLS – Spolkem lékařů v Opavě

pořádá

X. meziregionální ORL seminář

08.04.2013 - 09.04.2013

 Místo: ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava, přednáškový sál ředitelství FN

Hosté: prof. N. Kleinsasser, prof. W. Shehata Dieler (Würzburg)

Jednací řeč: angličtina

Workshop se koná pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.

 

28.03.2013

 Tematicky jsme tentokrát zvolili spíše volnější , multidisciplinární zadání s pevnou vírou, že budete s prezentovanými sděleními i s celkovou společensko gastronomickou úrovní spokojeni.