Kongresy

21.03.2013 - 23.03.2013

 VII. demonstrační kurz a seminář

Sanační a rekonstrukční chirurgie
středního ucha
21.03.2013 - 22.03.2013

 Téma: Periprosthetic fracture

28.11.2012 - 30.11.2012

 Edukační centrum praktické anatomie ve spolupráci s prof. MUDr.Viktorem Chrobokem, CSc. organizačně připravilo otorinolaryngologický preparační kurz. Tato akce je pořádána pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU

22.11.2012 - 23.11.2012

 Krajská zdravotní pořádá 19. odbornou nadregionální ORL konferenci

02.11.2012 - 03.11.2012

 dovoluji si Vás pozvat na již 18. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava. Tématem našeho setkání je problematika nemocí hltanu a jícnu. Toto téma volíme záměrně proto, že jde o hraniční problematiku týkající se jednak otorinolaryngologie,