Kongresy

30.10.2012 - 01.11.2012

 

Program:

13.06.2012 - 15.06.2012

Témata kongresu budou zahrnovat nejen obvyklou problematiku našich odborných setkání, ale i novinky v oblasti diagnostických technologií, nových léčebných a protetických metod a přístrojů, ale i zkušenosti s novými postupy při léčbě chorob ORL v oblasti i hraničních a přesahujících diagnoz.

17.05.2012 - 19.05.2012

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

    po 15-ti letech máte opět jedinečnou příležitost navštívit západní Čechy a jejich metropoli město
Plzeň při příležitosti Mezinárodního sympózia České společnosti plastické chirurgie 2012.

16.05.2012 - 18.05.2012

 

s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
 
Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup 
Msgr. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotn