Radiofrekvenční objemová redukce nosních skořep

Pokyny pro provádění radiofrekvenční chirurgie RaVoR™ u nosních skořep

Indikace / Kontraindikace

Řiďte se všeobecnými doporučeními pro chirurgické zákroky na spodních nosních skořepách. Pro RF chirurgické zákroky nejsou známy žádné kontraindikace.

Příprava pacienta

Zákrok se provádí ambulantně pod místním umrtvením. Použijte povrchové znecitlivění (např. vložením pásky gázy, namočené do 4% lidokainu, použijte sprej, volitelně s vazokonstriktorem, jakými jsou xylometazolin nebo adrenalin). Vstříkněte 2 až 3 ml místního znecitlivění (např. lidokain 2%) do každé ze spodních nosních skořep.

Před použitím bipolárních elektrod zkontrolujte, zda nedošlo k narušení jejich izolace. Použitím nepoškozených a neopotřebovaných nástrojů zamezíte nebezpečí vzniku spálenin.

Zákrok

Vložte aplikační sondu (Obj. číslo 70 04 62; obr.3) do přední části spodní nosní skořepy paralelně s jejich kostí tak, aby její tenká izolace byla zcela aplikována do sliznice. Aplikujte radiofrekvenční energii do spodní nosní skořepy. Opakujte postup ve střední části spodní nosní skořepy a pak, v případě příslušné indikace, též i v zadní třetině spodní nosní skořepy (mediální povrch). V případě léčby zřetelných případů hyperplázie přední části spodní nosní skořepy, může být vyžadováno provedení i druhé punkce.

Viditelné změny sliznice nejsou žádoucí. Aplikaci energie zastavte ihned, jakmile zpozorujete mírné, bílé odbarvení sliznice.

Upozornění:

Tyto pokyny k provádění léčebných zákroků pečlivě sestavil a zkoumal tým specializovaných lékařů. Nejsou určeny k použití jako podrobný návod léčení. Nenahrazují návod pro obsluhu použitých lékařských zařízení. Společnost Sutter nenese žádnou odpovědnost za výsledky léčebných zákroků nad rámec právních předpisů.

Ošetření po zákroku

Není vyžadována žádná zvláštní léčba po zákroku. Podávejte bolest tišící prostředky (paracetamol nebo diclofenak). Pacienta je třeba informovat o tom, že se terapeutický efekt projeví se zpožděním. Ve dnech bezprostředně následujících po zákroku může dojít k dočasné zvýšené neprůchodnosti nosu díky pooperačnímu otoku tkání. Je-li třeba, předepište nosní spreje pro redukci otoků například xylometazolin.

PřílohaVelikost
nosni_skorepa.pdf219.64 KB